تیر 96
1 پست
تیر 95
1 پست
مرداد 94
1 پست
شهریور 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
7 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
4 پست
درود
1 پست
پرتره
5 پست
سیاه_قلم
3 پست
elham_dezyani
1 پست
دزیانی
1 پست
سفارش
1 پست
چهره
3 پست
رنگ_روغن
12 پست
اصفهان
1 پست
منظره
4 پست
nature
2 پست
کاردک
3 پست
میوه
1 پست
انارها
1 پست
حیوانات
2 پست
پرندگان
1 پست
oil_painting
2 پست
طراحی
2 پست
portrait
3 پست
face
2 پست
چیدمان
1 پست
گل_و_میوه
1 پست
گوزن
1 پست
نقاشی
3 پست
فیگور
1 پست
figure
1 پست
کوچه_باغ
2 پست
old_man
1 پست
painting
2 پست
طبیعت
3 پست