خواب خدا

نرسیده به درخت... کوچه باغی ست که از خواب خدا سبزتر است

و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی ست!!

 

این کار ، بنا به سفارش شخصی کشیده شده...

رنگ روغن با کاردک...

روی بوم 20x 30 cm

 / 0 نظر / 232 بازدید