نمایشگاه نقاشی های من

بازدید : 21 تا 26 دی ماه 1392

ساعت بازدید در روز افتتاحیه : 16 تــا 19

                    در سایر روزها : 10 تـــا 19

 تهران - بلوار کشاورز - نبش خیابان 16 آذر - گالری کمال الدین بهزاد

 

/ 0 نظر / 17 بازدید